Barnets rett til å bli hørt

i saker etter barnevernloven og barneloven


 

Barnets rett til å bli hørt

1 juridisk time | Innføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, barnevernskonsulenter, fylkesnemnder og andre som driver med rettighetsarbeid for barn

1950 kr eks. mva. | Tilgang 12 mnd. fra kjøpsdato


I dette kurset lærer du om barnets rett til å bli hørt. I de siste årene har dette blitt en viktig rettighet og det kan få store konsekvenser om man tar lett på denne rettigheten. Kurset vil gi deg kunnskap om hvordan barnets rett til å bli hørt skal ivaretas.

Modul 1. Presentasjon av kurset l Modul 2. Ulike sider ved barnets rett til å bli hørt l Modul 3. Avslutning

Thea Totland

er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og har i tillegg en mastergrad i barns rettigheter (Advanced Master in Children’s Rights) fra University of Fribourg/ Institut Universitaire Kurt Bösch i Sveits. Dette studiet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med FNs barnekomité i Genève. Hun er den eneste i Norge med denne spesielle mastergraden i barns rettigheter.

Totland er en av grunnleggerne av stiftelsen BARNAS (Barnas rettigheter) og Daglig leder i advokatfirmaet Barneadvokatene DA siden oppstart i 2018.  Thea er også veileder for masterstudenter og sensor i barnerett ved Universitetet i Oslo. Les mer

Thea.jpg

Modulene