Kursoversikt

Filmene til kurset

pngfind.com-lock-icon-png-1130428 Lås

Siden er forbeholdt de som har bestilt e-kurset, men du kan se utvalgte filmer for en forsmak på kurset.

Modul 1. Presentasjon av kurset

Thea Totland intro 18.01.21 ferdig
1.1 Velkommen til kurs!
0:36
1.2 bilde
1.2 Overordnede rettigheter. Barns rettigheter i et historisk perspektiv
6:56
2.1 bilde
1.3 FNs barnekonvensjon art 12 og General Comment no. 12
6:28

Modul 2. Barnets rett til å bli hørt

3.1 bilde
2.1 Barnets rett til å bli hørt i barnevernsaker
5:57
3.2 bilde
2.2 Barnets rett til å bli hørt i barnelovsaker
10:29
4.1 bilde
2.3 Hvilken vekt skal barnets mening tillegges?
3:35
4.2 bilde
2.4 Hvilken betydning får det om barnet ikke høres?
2:08

Modul 3. Avslutning

6.1 bilde
3.1 Dilemmaer
3:32
Thea Totland avslutning 18.01.21 ferdig
3.2 Takk for kurs!
0:17